Kort om V12-engineering

Hvem:

 • V12 er et ingeniør- og konsulentfirma, der arbejder med produktionsoptimering, automation, produktudvikling. Firmaet ejes af Peter Risgaard Hansen, som har 31 års erfarings som ingeniør, projektleder og leder. Et bredt netværk gør, at vi kan tilbyde stor fleksibilitet når opgaverne kræver det.

Hvad tilbydes:

Ydelserne kan primært opdeles i 3 kategorier;

 1. Produktionsoptimering – Automation, optimering af vareflow og arbejdsindretning, organisering, optimering af produkter til produktion, forbedring af ergonomi og arbejdsmiljø.
 2. Projektledelse typisk af teknisk komplicerede projekter med automation
 3. Udvikling herunder design/layout af produktionsenheder, udvikling af produkter, fremstilling af prototyper og kontakt til underleverandører.

Hvordan:

 • Produktionsoptimeringsopgaverne løses typisk i en blanding kombination af arbejde ude hos kunderne, i samarbejde med produktionspersonale og ledelse eller teknisk personale, og ved hjemmearbejde. Implementeringen er som regel meget hands-on med forsøg og løbende tilpasning under indkøring.
 • Projektledelsesopgaverne løses typisk via møder med kunderne, leverandører og andre interessenter, f.eks. myndigheder, med opfølgning på aftaler, herunder økonomi etc. frem til aflevering af projektet. Projektledelse kan både være som en slutkundes repræsentant eller som en leverandørs repræsentant.
 • Udviklingsopgaver løses meget forskelligt afhængigt at opgavens karakter, men kan spænde fra sparring i idefasen, til kontraktforhandling med underleverandører. Der underskrives ofte en hemmeligholdelsesklausul.

Hvilke metoder:

 • V12 er ikke bunden af nogen bestemt filosofi, men elementer fra LEAN, KAIZEN, 5S, WCM mm indgår som regel i et eller andet omfang i produktionsoptimeringsopgaverne, men bragt ned i øjenhøjde.
 • Projektledelse er typisk med tidsplaner udlagt i MS-PROJECT, med ressourcestyring, og opfølgning enten i kundens ERP system eller i regneark.
 • Udviklingsopgaverne er så vidt forskellige, at metode og arbejdsform tilpasses den konkrete opgave.

Hvorfor:

 • Fordi V12 kan bidrage med viden, erfaring og ressourcer som kan hjælpe jeres virksomhed til at blive mere lønsom, give mere tilfredse og produktive medarbejdere ved at skabe ro og overblik samt oftest frigive kapital. Ligeledes kan vi aflaste i spidsbelastninger og ved igangsætning af nye projekter.